+420 595 952 088
 helpdesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice
Helpdesku Empira One

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Informační systém pro řízení koksovny

Vývoj a implementace aplikačního SW určeného k sběru a výměně dat ve strukturovaném formátu s interními i externími subjekty a zpracování těchto dat uživateli pomocí definovaného procesu za účelem řízení výroby koksovny

ČEPRO, a.s.

Poskytování telekomunikačních služeb

Předmětem projektu je poskytování datových služeb za účelem vybudování zabezpečené, rozlehlé komunikační infrastruktury (WAN) pro propojení cca 220 lokalit Čepro a.s. na území ČR pomocí technologie MPLS.
Projekt byl realizován výhradně prostřednictvím produktů CISCO.
V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Návrh komunikační infrastruktury
 • Realizace a projektové řízení
 • Správa, servis a rozvoj projektu
 • Konzultace
 • Proaktivní dohled a trouble ticket management
 • Pravidelné zasílání zpráv o dostupnosti služeb (SLA)

Česká Pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

Nákup licencí SW a souvisejících služeb pro GIS

Předmětem dodávky byly instalační soubory a provozní dokumentace k:

 • ESRI SW
 • EDN licence
 • ArcGIS Server + extenze
 • ArcGIS Desktop + extenze
 • Geoportal Server/Client
 • VitSol SW
 • RÚIAN Import
 • JSDI import
 • Předmětem dodávky bylo i poskytnutí konzultačních služeb v rozsahu 100MD. Předmětem dodávky byl i nástroj na hromadné řízení ArcGISserverů včetně instalačních souborů a provozní dokumentace. Součástí dodávky byla i implementace předmětných aplikací na testovací prostředí zákazníka.

  Český Aeroholding, a.s.

  Dodání a implementace koncových přepínačů LAN

  Dodání a implementace koncových přepínačů pro přístupovou vrstvu LAN sítě zákazníka. Provedení analýzy sítě, instalace zařízení, implementace komunikačních a bezpečnostních standardů, včetně zaškolení zákazníka

  HANWHA L & C CZECH, s.r.o.

  Dodávka virtualizační infrastruktury

  Dodávka virtualizační infrastruktury:

  • Analýza a návrh řešení
  • Dodávka serverové a síťové infrastruktury
  • Dodávka virtualizačního nástroje
  • Implementace virtualizačního prostředí, nasazení do produkce
  • Školení

  Statutární město Ostrava

  Přeložka inženýrských sítí

  V rámci této akce bylo ve třech etapách provedeno přeložení sdělovacích kabelů OKD, a.s. Informační technologie. Práce byly prováděny na více párových kabelech typu TCEPKPFLE od 20-ti do 300 párů v kabelu s průřezem žíly 0,8. Celková délka překládaných tras byla cca 4km. Součástí této zakázky byly tyto práce:

  • Zajištění výkopových prací s uvedením pozemků do původního stavu
  • Vytyčení kabelové sítě
  • Pokládka kabelových žlabů ZEKAN a kabelů
  • Spojkování kabelů a propojení na stávající trasy
  • Závěrečná měření propustnosti a izolačních stavů kabelů
  • Ukončení kabelů na svorkovnicích KRONE
  • Geodetické zaměření původního stavuv
  • Administrativní činnost spojená s vyřízením služebnosti (věcných břemen) na dotčených pozemcích

  Město Veselí nad Moravou

  Zajištění servisu technologického centra

  Předmětem plnění je zajištění služeb v rozsahu:

  • Dohled nad infrastrukturou TC
  • v nad infrastrukturou TCli>
  • ervisní činnost - Profylaxe
  • konzultační činnost

  MIKES s.r.o.

  EKV + EZS, EPS, Docházka

  Dodávka, montáž a oživení zabezpečovacího, přístupového systému, systému evidence docházky a systému požární detekce